Шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями

З 1 січня поточного року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 1074 гривні. Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІI та III групи, які на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, передбачено надбавку на догляд за ними до державної соціальної допомоги в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я у 3-денний строк зобов’язані надіслати копії акта огляду особи з інвалідністю з дитинства або медичного висновку про визнання дитиною з інвалідністю до місцевої державної адміністрації за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника дитини з інвалідністю. Якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або при визнанні його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, із якого припинено виплату до дня повторного огляду, але не більше, ніж за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом. В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги продовжується автоматично, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду. 280 грн: одноразова виплата – 10 тис. Максимальна сума аліментів на дитину до 6 років становитиме 21 тис.

Далі сума сукупного доходу за півроку, ділитися на 6 і виходить середньомісячний дохід сім’ї. З 1 липня 2019 року можна подати заяву на виплату 500 plus на першу дитину, і інших незалежно від вашого доходу. У них також розмір виплат залежить від доходу. Відповідно до рішення, з 1 січня 2021 року підвищується розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю. У грудні зросте розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами: вона надається у розмірі не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб та становитиме 620,25 грн. Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (що з з 1 січня 2015 року становить 1921 гривень) у таких розмірах: 15 відсотків – особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи; 10 відсотків – особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам; 7 відсотків – особам, які наскільки дають за другу дитину соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам » визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Особам з інвалідністю з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до зазначеного Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам », призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства один із видів допомоги або пенсія. Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності. Причина того полягає, як і в першій ситуації: в низькій зарплаті, відсутності роботи, високих цінах на соціально значиму групу товарів. Така надбавка призначається особам, які ніде не працюють, не вчаться за денною формою, не служать, не перебувають на виборній посаді (якщо догляд здійснюється за дитиною з інвалідністю підгрупи А, то факт роботи, навчання, служби і тд не має значення). Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають Довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року N 430, та копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, передбачає отримання відповідної компенсації, що призначається і виплачується у грошовій формі непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку. Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особами органу соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги. Щоб отримати фінансування, ви повинні звернутися в центр соціальної допомоги гміни або міста та подати заяву. За місяць до закінчення строку виплати державної соціальної допомоги місцева державна адміністрація зобов’язана попередити у письмовій формі особу з інвалідністю з дитинства, а також батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника дитини з інвалідністю про причину припинення її виплати. Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність інвалідам з дитинства, визначаються органом медикосоціальної експертизи згідно із законодавством України.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *